I suggest you ...

Tworzenie nowych albumów na bazie istniejących plików

Przy tworzeniu albumów z różnymi uprawnieniami (czyli dla różnych grup) przydałaby się funkcja tworzenia nowych albumów z "custom Items" plików. Nie trzeba wtedy wielokrotnie wgrywać plików a np. albumy o tych samych nawach i różnych uprawnieniach mogłyby mieć różną zawartość.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
msterna shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base