I suggest you ...

Nazwa produktu = Nr katalogowy+Nazwa katalogowa

W moim przypadku bardzo przydatną opcją było by rozdzielenie nazwy produktu na dwie składowe: nr katalogowy i opis produktu, możliwością publikacji tych składowych w zależności od widoku. Krótki opis tego nie zapewnia. Tam piszę zajawkę, która zwrócić ma uwagę.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Mariusz shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base