I suggest you ...

Dodawanie użytkowników do ulubionych tak jak dodaje się ogłoszenia w djclassifieds do ulubionych

Możliwość dodawania użytkowników do ulubionych i możliwość wyświetlania ogłoszeń tylko od użytkowników, których wcześniej polubiliśmy. Podobnie jak jest w przypadku dodania do ulubionych - ogłoszeń. :-)

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base