I suggest you ...

Estymator i system booking'owy

- Własny system bukowania (np. dla hoteli),
- Estymator który przeliczna np. godziny pracy na kwotę do zapłaty, z możliwością dodawania automatycznych zniżek, (każda godzina -2)
...

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
ikryvosheyev shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base