I suggest you ...

Estymator i system booking'owy

- Własny system bukowania (np. dla hoteli),
- Estymator który przeliczna np. godziny pracy na kwotę do zapłaty, z możliwością dodawania automatycznych zniżek, (każda godzina -2)
...

1 vote
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  ikryvosheyev shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base